chromeplus

chromeplus

Miễn phí
ChromePlus có tất cả những functionalities đó Google Chrome đã
Người dùng đánh giá
4.2  (100 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
ChromePlus là một vũ trang web duyệt đó cung cấp mọi tính năng và functionalities của Google Chrome, nhưng nó cũng cho thêm một chút ích tính năng như Chuột nghĩa cử Siêu lôi, IE thẻ, etc.
Hiện tại, ChromePlus có 5 thêm tính năng: đôi nhấn thẻ đóng trang, Mouse Gestures, siêu lôi, IE thẻ, và lấy các dụng cụ hỗ trợ vào ngữ cảnh đơn.
ChromePlus được tạo ra để cung cấp nhất dễ-dùng duyệt dựa trên Chrome. In giai đoạn này, nó có tính năng sau:
- Gấp đôi nhấn thẻ đóng trang
Anh không cần phải xác định vị trí và nhấn vào cái nhỏ "X" nút trên thẻ để đóng nó lại. Trong ChromePlus, anh chỉ cần đôi nhấn vào cái thẻ vực và trang sẽ đóng cho anh một cách dễ dàng.
- Siêu lôi
Kéo là một mối liên kết, trong trang của trái button, và bỏ nó ở một nơi nào khác trên trang. Điều này có thể tạo ra một trang mới () mở cửa link; Kéo và thả một khối nhắn tin trong những trang sẽ tạo ra một trang và tìm văn bản bằng của anh định tìm kiếm máy.
- Chuột hành động
Chuột cử chỉ là những mũi tên có dấu vết trên trang trong khi ông giữ cái nút của con chuột của anh. Trong ChromePlus, anh có thể làm việc hiệu quả hơn. mệnh lệnh với dễ chuột hành động. Tập điệu bộ chuột có thể cứu được rất nhiều thời gian và không làm cho anh cảm thấy vui hơn.
- IE thẻ
Một trang sử dụng IE khiển và vì vậy anh chỉ có thể chạy trong IE hiện. IE thẻ được thiết kế để thăm những trang sách này. Chú ý vào những biểu tượng ở đúng vị trí của quầy bar.
- Download Tools Support
For ông tiện dùng, hỗ trợ vài nổi tiếng tải công cụ trong bối cảnh trong thực đơn của các trang mạng. Quá trình download dụng cụ hỗ trợ của chúng ta:
NetAnts, Quỹ đạo, QQ Xuanfeng, IS, FlashGet3, FlashGetMini, NetX, WebThunder, Xunlei. If ông đã cài đặt những công cụ này, anh có thể tìm thấy mục tương ứng trong bối cảnh đơn khi anh phải nhấn vào một mối liên kết.
Thông tin được cập nhật vào: